numery telefonów
Izba doradców prawnych
Ministerstwo finansów
O firmie

O firmie

Firma prowadzona przez Józefa Klink – absolwenta Akademii Ekonomicznej w Katowicach, w aktualnej postaci funkcjonuje od 12 listopada 1996 kiedy to na wskutek zmian ustawowych powstał w Polsce zawód „Doradcy Podatkowego”.

Rzeczywistym dniem powstania podmiotu zajmującego się usługowym prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej jest 01.02.1991 roku.

Firma zaistniała w formie Małżeńskiej Spółki Cywilnej pod nazwą „Biuro Handlowo Usługowe KLINK-KLINK. Firma od początku obsługiwała pełne spektrum podmiotów gospodarczych funkcjonujących jako Spółki Prawa Handlowego, Spółki Cywilne i osoby fizyczne w pełnym zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Decyzją Ministra Finansów Nr ZR-7250/360/DP/I/97/MB z dnia 07-05-1997 Józef Klink zostaje wpisany na listę doradców podatkowych pod numerem 00131 w dniu 28 maja 1997 roku oraz potwierdzony po powołaniu Krajowej Izby Doradców Podatkowych decyzją Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Dnia 22 maja 2001 roku właściciel Biura uzyskuje Świadectwo Kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów Nr 23249/01 do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Obecnie Biuro Podatkowo-Księgowe obsługuje ponad 50 podmiotów gospodarczych w zakresie wszelkich rodzajów ksiąg podatkowych i rodzajów opodatkowania.

Biuro aktywnie wspomaga i obsługuje działalność istniejących na Śląsku Stowarzyszeń, Fundacji, Klubów Sportowych oraz Związków Zawodowych.

Terenem działania Biura obejmuje klientów z Górnego i Dolnego Śląska.

Biuro współpracuje z Kancelarią Doradcy Podatkowego z południowo-zachodnich Niemiec.

Właściciel jest członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Właściciel jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej doradców podatkowych.