numery telefonów
Izba doradców prawnych
Ministerstwo finansów
Aktualności

Aktualności

IV ustawa deregulacyjna – zniknie kilka uciążliwych obowiązkó

Aktualnie płatnik składek (najczęściej pracodawca) musi sprawdzić do 30 kwietnia, czy dane przekazane do ZUS w imiennych raportach miesięcznych w poprzednim roku są prawidłowe. Za niespełnienie tego obowiązku grozi kara do 5 tys. zł grzywny. Nowa ustawa deregulacyjna zniesie całkowicie ten obowiązek.

Zgodnie z propozycjami resortu gospodarki, mikroprzedsiębiorstwa będą częściowo – przez pierwszy rok kalendarzowy swojej działalności – zwolnione z obowiązku przesyłania do GUS danych statystycznych.

Pracodawcy otrzymają również możliwość zatrudnienia nowego pracownika na podstawie ważnego i aktualnego orzeczenia lekarskiego wydanego jeszcze dla poprzedniego pracodawcy. Zmiana będzie mieć zastosowanie do większości branż. Wyjątkiem mają być m.in. sektory: spożywczy, medyczny oraz ratowniczy.

Kasy fiskalne 2013: Nowe przepisy od 1 kwietnia

W przypadku wystąpienia oczywistej pomyłki w ewidencji podatnik będzie musiał ująć w odrębnej ewidencji błędnie zewidencjonowaną sprzedaż (wartość sprzedaży brutto i wartość podatku należnego) i opisać krótko okoliczności i przyczyny pomyłki. Dodatkowo, nowy projekt przewiduje wprowadzenie wymogu dołączenia oryginału paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż, przy której doszło do pomyłki.

Zmiany zakłada projekt rozporządzenia (z 4 marca 2013 r.) Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 kwietnia 2013 r.

30.04.2013 Terminy zapłaty – weszła w życie nowa ustawa

Od niedzieli obowiązują przepisy nowej ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Termin zapłaty w transakcji między przedsiębiorcami nie powinien przekraczać 60 dni. Pomiędzy firmą a podmiotem publicznym płatności mają być uiszczane z kolei w ciągu 30 dni, chyba że transakcja dotyczy sektora medycznego.

Zmiany wprowadziła ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 403). Ustawa obowiązuje od 29 kwietnia 2013 r.